Terugblik wetenschapsdag

26 apr 2018
Vanuit de commissie Wetenschap en Scholing bezochten Yvonne de Leeuw- van Zaanen en Monique Filart op 21 maart jongstleden de Wetenschapsdag van het KNGF.

Verbinding

Deze dag stond in het teken van het verbinden van vraagstukken uit de fysiotherapeutische praktijk met het doen van onderzoek. Naast het toekennen van subsidies voor nieuwe onderzoeksprojecten door het WCF en ZonMw, waren er interessante pitches van promotietrajecten met de uitreiking van de scriptieprijs, workshops en presentaties over het implementeren van onderzoeksresultaten binnen de fysiotherapie. De dag werd afgesloten met een interactieve discussie.

Subsidie

Interessant voor zowel arbeids- als bedrijfsfysiotherapeuten was de toekenning van subsidie door ZonMw aan het project van Y. Heerkens van de Hogeschool Arnhem Nijmegen met als titel: "Werk aan de winkel: fysiotherapeut en patiënt integreren arbeid in de fysiotherapeutische besluitvorming." Dit twee jaar durende onderzoeksproject richt zich op: de integratie van werk gerelateerde factoren in het behandelproces van algemeen fysiotherapeuten, het verbeteren van de samenwerking tussen algemeen fysiotherapeuten en arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten, de effectiviteit en de efficiëntie van de behandeling van werkende patiënten met musculoskeletale klachten. Uitkomsten van dit project kunnen een mooie bijdrage leveren aan een betere positionering en onderbouwing van de arbeids- en bedrijfsfysiotherapie binnen de reguliere fysiotherapie.

Coach2Move

Het onderzoeksproject Coach2Move ontwikkeld door Radboud MC met IQ Health Care (T. Hoogeboom) om de eigen regie bij kwetsbare ouderen te verbeteren, liet in haar aanpak duidelijke paralellen zien met de werkwijze van arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten. Dit project hanteerde de volgende uitgangspunten tijdens het ontwikkelen en implementeren van de interventie: het aansluiten bij de praktijk van de fysiotherapeut, het betrekken van de context van de ouderen, het implementeren begint in en met de praktijk en maak gebruik van kwaliteitsindicatoren om het effect van je interventies te meten.

Afsluiting

In de afsluitende interactieve discussie kwam naar voren dat er naast kwantitatief onderzoek behoefte is aan kwalitatief en ontwerpgericht onderzoek, waarbij aandacht voor de context belangrijk is. Een andere constatering was dat samenwerking tussen paramedici nodig is op het gebied van preventie.

Al met al een inspirerende dag met interessante contacten, resultaten en ontwikkelingen, die perspectief bieden voor de arbeids- en bedrijfsfysiotherapie.

Trefwoorden: