Herziening KNGF richtlijn Reumatoïde Artritis (RA)

1 feb 2019
De NVBF heeft zitting genomen in de klankbordgroep voor de herziening van de richtlijn RA om meer aandacht te vragen voor participeren in arbeid van de patiënt met RA.

Arbeidsproductiviteit

Hoewel wij graag hadden gezien dat aan het werk blijven (stay at work) en werkhervatting (return to work) meegenomen waren in de zoekstrategie zijn we blij dat de werkgroep in ieder geval één uitkomstmaat voor arbeid heeft meegenomen, namelijk arbeidsproductiviteit.

Voor de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut blijft het noodzakelijk om andere bronnen te raadplegen die meer informatie geven over effectieve therapieën en interventies bij RA gericht op arbeid, bijvoorbeeld Target at Work en de Richtlijn RA_en_participatie_in_arbeid_2015 (zie categorie Overig).

Trefwoorden: