Een terugblik op de afgelopen ALV

2 jul 2019
Afgelopen 19 juni was de vooriaars-ALV van de NVBF. Zoals gebruikelijk is in een voorjaars ALV geven we een terugblik op de het afgelopen jaar en praten we de aanwezige leden bij over actuele onderwerpen. Hieronder een korte samenvatting van de ALV.

Dringende oproep voor bestuurskandidaten!

In november 2019 loopt de bestuurstermijn af van Michel Regoor, penningmeester (ad interim) en portefeuille PR & Communicatie. In de uitnodiging van de ALV vertelt hij: “Het is heel leuk om bij te dragen aan de strategie van de NVBF, vooral omdat wij als vereniging een unieke positie binnen de fysiotherapie hebben. Als bestuurslid zit je dicht bij het vuur, dat brengt kennis en invloed met zich mee." Lees wat de andere bestuursleden deelnemen aan het bestuur brengt. 

Wil jij bijdragen aan de NVBF én de richting van de arbeids- en de bedrijfsfysiotherapie? Dan is het bestuur op zoek naar jou!Het bestuur dient uit minimaal 3 bestuursleden te bestaan en benadrukken wij de urgentie. Aanmelden kan via info@nvbf.nl

IZZ/PWA

Het project loopt, er zijn nog weinig aanmeldingen, IZZ heeft alle vertrouwen in het project dat langzaam van de grond komt. De AGB code die nodig is om als bedrijfsfysiotherapeut vergoeding te kunnen krijgen, kan zonder contract met de verzekeraar worden aangevraagd (via https://www.agbcode.nl/), ook op bedrijfsnaam.  Er kan geen BTW over worden berekend dus het vraagt wel een aanpassing in de boekhouding. IZZ en CZ hebben besloten ook de intake PWA te gaan vergoeden via CZ. Dit gaat exact hetzelfde verlopen, en onder dezelfde voorwaarden, als bij VGZ. Hierdoor ontstaat er een nog grotere groep potentiele klanten waarbij de intake PWA kan worden ingezet.

Bakkersbranche

De bakkersbranche lanceert een nieuwe website  over fysieke belasting onder haar leden, het PWA wordt daar benoemd, zij willen de lijst met arbeids-en bedrijfsfysiotherapeuten, die kunnen worden benaderd, op deze site benoemen. Het bestuur zal de arbeids-en bedrijfsfysiotherapeuten, die meedoen met het project van IZZ, hierover benaderen. Vanuit het bestuur zijn er nog enkele tekstuele aanpassingen doorgegeven aan de brancheorganisatie, die de komende tijd zullen worden geïmplementeerd.

Samenwerkingsplatform TRELLO

Wil jij weten waar het bestuur mee bezig is of welke activiteiten er zijn rond wetenschap en scholing, redactie, etc.? Meld je aan voor het platform TRELLO bij Michel Regoor of Maurice Arets. Het platform TRELLO laat je snel en overzichtelijk met elkaar communiceren en informeren. Alle projecten waar de NVBF mee bezig is of bij betrokken is, staan benoemd. Ieder lid die betrokken wil worden bij een project of is betrokken, ontvangt een uitnodiging voor het platform. Betrokkenheid is ook jouw kennis delen met de projecteigenaren. Het is op dit moment nog te vroeg om alle leden standaard toegang te bieden tot het samenwerkingsplatform

 

"Werk aan de winkel"

Arbeid krijgt meer aandacht binnen (para)medische disciplines en dus ook binnen de fysiotherapie. Dit project vanuit de Hogeschool Arnhem & Nijmegen en gefinancierd door ZonMw en KNGF is gericht op het vergroten van kennis op het gebied van arbeid onder de algemeen fysiotherapeuten en de samenwerking tussen de algemeen fysiotherapeut en de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut te verbeteren.

Richtlijnontwikkeling

Tot op heden is er nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van fysiotherapie op arbeidsparticipatie. In de richtlijn Reumatoïde Artritis bleek handtherapie als enige onderzocht te zijn met een positief effect op arbeidsparticipatie.

Bedankt voor je inzet Niels

Niels Veldhuijzen werd tijdens de ALV bedankt voor zijn activiteiten in de PR commissie waar hij aansluitend aan zijn bestuursperiode aan deelnam. Niels enorm bedankt voor al je inzet voor de NVBF en haar leden!

 

Trefwoorden: