Generieke masteropleiding van start Hogeschool Utrecht

2 jul 2019
Wij maken je er graag op attent dat een nieuwe (generieke) masteropleiding Beweegzorg start in september 2019.

Start in september 2019!

Dit is dus geen opleiding gericht op de arbeids- of bedrijfsfysiotherapie maar uitsluitend op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op masterniveau. Het betreft een tweejarige deeltijdopleiding (lesdagen donderdagmiddag en -avond) voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Het is de eerste bekostigde masteropleiding (collegegeld € 1958 per jaar), en onlangs is het curriculum door de NVAO goedgekeurd (60 studiepunten).

Trefwoorden: