Deskundigheidsmiddag 19 juni 2019

2 jul 2019
Tijdens de deskundigheidsmiddag zijn leden van de vereniging aan het woord geweest, zij vertelden over bijzondere projecten en hun ervaringen. Inspirerend, motiverend en het gaf stof tot nadenken en discussie.

The International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics (IFPT-OHE)” Yvonne de Leeuw - van Zaanen.

 

Zij vertelt over haar ervaringen tijdens haar reis naar het WCTP in Geneve en de oprichting van de subgroep IFPTOHE waarvan zij tot vice-voorzitter is gekozen. De leden van de subgroep komen uit 23 verschillende landen en 4 verschillende regio’s van de wereld, verassende ontbrekende landen zijn nog VS en Canada.
Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk hoe belangrijk het is om contacten, krachten en kennis te bundelen op het gebied van arbeid en gezondheid. De verschillen tussen de landen onderling worden ook duidelijk. Zo wordt in Nederland veel betaald door de zorg, in andere landen is dit anders georganiseerd. Opleidingen zijn in ieder land verschillend, de IFPTOHE wil hier mee aan de slag zodat er meer overeenstemming wordt bereikt.

Wil je bij de volgende bijeenkomst van de subgroep aanwezig zijn?
Het volgende WCPT is van 8- 10 april 2021 in Dubai met een preconference day op 7 april. Het volgende IEA congres is van 13 tot 18 juni 2021 in Vancouver Canada,

Arbo Medische Bureaustoelen door Peter Hennekes

Peter is bedrijfsfysiotherapeut en  maakt bureaustoelen op maat voor een client, hij heeft als doel met zijn stoelen dat er in ieder geval 1 optimale zithouding moet zijn voor de medewerker. De medewerkers die voor deze stoel in aanmerking komen, hebben veelal een medische indicatie en ergonomische bureaustoelen zijn ontoereikend.
Peter vertelt dat zij in hun eigen werkplaats iedere noodzakelijke verandering kunnen aanbrengen, armleuningen  hoger of lager dan gemiddeld, zittingen kunnen  aan de voorzijde breder worden gemaakt dan aan de achterzijde, etc.
De stoelen kunnen worden vergoed door een verzekeraar of UWV, dit is een langdurig proces en er is geen garantie dat de kosten ook werkelijk worden vergoed.
Wil je meer informatie kijk dan op www.hennekes.nl

Bedrijfsfysiotherapie in Hawaii door Maurice Duivenvoorde.

Maurice is dit voorjaar naar Hawaii geweest en heeft 3 dagen opgetrokken met 2 collega bedrijfsfysiotherapeuten van ergo@work in Hawaii. Opvallend is dat natuur,  belangrijke waarden en normen in Hawaii sterk verbonden zijn met hun werkwijze. Maurice is met de collega’s naar een distributiecentrum geweest. Aan het begin van de dienst starten medewerkers met oefeningen met alle medewerkers. Deze oefeningen zijn met succes ingevoerd door de bedrijfsfysiotherapeuten.

Overeenkomsten met bedrijfsfysiotherapie in Nederland zijn, het beroepscompetentieprofiel en de bedrijf fysiotherapeutische aanpak, de training on the job en de financiering door de werkgever. Een groot verschil is de directheid waarmee wij in Nederland de knelpunten benoemen bij de werkgever. In Hawaii gaat ze voorzichtiger te werk en dat heeft voor een deel te maken met de verzekeringen die werkgevers betalen. Daarentegen kennen zij geen AVG waardoor veel informatie wordt gedeeld met de werkgever.
Een leerzame en leuke internationale kennismaking.

“Van orthopedie, naar revalidatie en re-integratie”. De presentatie van Hans Spijkerman

De nascholingsdag voor oa. bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, bedrijfsfysiotherapeuten, georganiseerd door SCEM.
Tijdens zijn presentatie kwam naar voren hoe weinig arbeid is geïntegreerd in gezondheidszorg.
In Scandinavische landen is arbeid veel meer verbonden met ziekenhuizen en wetenschappelijk onderzoek. Preventie is daar veel normaler en werkt.
Wil je meer lezen over de presentatie van Hans en over de nascholingsdag? Dit is te vinden in de nieuwsbrief van vorige maand.

Saxion Academie voor Gezondheid, Monique Filart.

Trefwoorden: