Arbo in Bedrijf 2018

30 sep 2019
Op 16 juli 2019 publiceerde het Ministerie van SZW ‘Arbo in Bedrijf 2018’: het tweejaarlijkse onderzoek naar naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.

Een voorzichtige positieve ontwikkeling

Op 16 juli 2019 publiceerde het Ministerie van SZW ‘Arbo in Bedrijf 2018’: het tweejaarlijkse onderzoek naar naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. In vergelijking met voorgaande jaren is voor het eerst een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.
Een derde van de bedrijven heeft een RI&E, een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en een overeenkomst met een arbodienst. Toch blijft aandacht nodig, want bij veel bedrijven is nog lang niet alles in orde. 

Trefwoorden: