Werk aan de winkel

26 sep 2019
Het project heeft als doelstelling om arbeid te integreren in het handelen van de eerste lijns fysiotherapie

Wanneer verwijs je naar elkaar

De NVBF is betrokken bij deze projectgroep om een Consult/VerwijsProtocol te ontwikkelen in samenwerking met projectpartner Saxion.
Er wordt veel besproken, onder andere de competenties van de verschillende disciplines en hoe, wanneer verwijs je naar elkaar. Andere disciplines tonen ook hun interesse in deze gesprekken  o.a. de ergotherapeuten, mensendieck therapeuten, ceasar therapeuten.

Er is nog een hoop werk te verzetten voor de NVBF om als relatief kleine groep zichtbaar te zijn.

Trefwoorden: