'Stenen sjouwen is geen fitness'

28 okt 2019
Onderzoek over de rol van fysieke activiteit bij sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met fysiek werk eerder doodgaan dan mensen die werken op kantoor. Bewegen op het werk lijkt minder gezond dan bewegen in de vrije tijd.

Bijeenkomst stakeholders

Michel Regoor en Yvonne van Leeuwen hebben de tweede bijeenkomst voor stakeholders bijgewoond. Het doel was voor de onderzoekers om feedback op het onderzoek te krijgen. Er was veel kennis in de groep aanwezig, waaronder twee hoogleraren. Onder andere het ministerie van SZW, FNV, Human Factors, Stigas, Zilveren Kruis en enkele zelfstandige adviesbureaus waaronder onze collega Leon Gardien waren present.

Vanuit de stakeholders is benadrukt dat fysiek zwaar werk meer kenmerken in zich heeft dan alleen het bewegen (gevaarlijke stoffen, daglicht, ploegendiensten, machtsverhoudingen, regelmogelijkheden, afhankelijkheidsrelatie, bijklussen, multi-problematiek met bijkomende stressreacties). 'Stenen sjouwen is geen fitness' is op zich prima om mee aan te geven dat het zware werk niet per definitie voor extra fitheid zorgt. Belangrijk is echter om uitspraken te relativeren en te voorkomen dat extra negativiteit ontstaat in toch al afhankelijke arbeidsrelatie van werkenden met fysiek zwaar werk. 

Trefwoorden: