Algemene Ledenvergadering

De NVBF organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Uw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom uw stem nooit verloren gaan en stem op uw ALV!

Uitnodiging Voorjaars ALV NVBF

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de Deskundigheidsmiddag en de Algemene Ledenvergadering van de NVBF, die gehouden worden op woensdag 19 juni 2019.

Datum: Woensdag 19 juni 2019  

Tijd: 13.00 – 17.30 uur (ontvangst vanaf 12.30 uur met een lunch in de zaal)

Locatie: Hoofdkantoor KNGF (Reijszaal), Stadsring 159b te Amersfoort

Deskundigheidsmiddag

Voordat de ALV van start gaat, hebben we een leuke deskundigheidsmiddag voor jullie in petto. Zo deelt Maurice Duivenvoorde zijn studiereis ervaringen uit Hawaii. Hoe zou het daar gesteld zijn met de bedrijfsgezondheidszorg? Peter Hennekes komt iets vertellen over zijn bedrijf in speciale stoelen en nemen we jullie mee in de internationale ontwikkelingen na de oprichting van de “International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics (IFPTOHE)”  waar Yvonne de vice-voorzitter van is.

Algemene ledenvergadering

Centraal staat in deze vergadering het afleggen van verantwoording over het voorgaande jaar.
Zijn de activiteiten van de NVBF uitgevoerd volgens plan? Wat heeft het opgeleverd? En, ook niet onbelangrijk, wat heeft het gekost?

De ALV is het hoogste besluitvormend orgaan binnen de verenigingsdemocratie en wij hopen dat je met je inbreng en je stemrecht een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de NVBF en het beroep arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut. Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs.

Vanaf 12.30 uur staan koffie/thee en een lunch voor je klaar, om 13.00 uur starten we met de deskundigheidsmiddag en aansluitend de ALV. Vanaf 5 juni zijn de vergaderstukken te raadplegen via onze website.

Dringende oproep voor bestuurskandidaten!

Wil jij bijdragen aan de NVBF én de richting van de arbeids- en de bedrijfsfysiotherapie? Wij zijn op zoek naar jou!  De termijn van Michel Regoor loopt eind 2019 af, dus is er behoefte aan een nieuw bestuurslid. Bovendien dient het bestuur uit minimaal 3 bestuursleden te bestaan en benadrukken wij de urgentie.

Lees hieronder wat deelnemen aan het bestuur de huidige bestuursleden brengt:

Michel Regoor penningmeester (ad interim) en portefeuille PR & Communicatie

Het is heel leuk om bij te dragen aan de strategie van de NVBF, vooral omdat wij als vereniging een unieke positie binnen de fysiotherapie hebben. Als bestuurslid zit je dicht bij het vuur, dat brengt kennis en invloed met zich mee.

Yvonne de Leeuw- van Zaanen, voorzitter en portefeuille Wetenschap & scholing

Als bestuurslid van de NVBF krijg je nog beter zicht op de krachtenvelden rondom de arbo-curatieve samenwerking en krijg je de gelegenheid om belangrijke partijen aan onze beroepsgroep te binden. Denk bijvoorbeeld aan NVAB, SZW, TNO, IZZ, Bakkersbranche, (specialisten)fysiotherapie en internationale samenwerking (IFPTOHE). Deelnemen aan het bestuur brengt mij veel inspiratie en energie doordat ik mijn kwaliteiten en interesses in kan zetten voor een gemeenschappelijk doel samen met een leuke en gemotiveerde groep collega’s. Dat mijn deelname aan het bestuur NVBF uiteindelijk tot vice-voorzitterschap van de IFPTOHE heeft geleid is wel een hele bijzondere kers op de taart!

Maurice Arets, secretaris

Door mijn rol als bestuurder binnen de NVBF zijn mijn toekomstige kansen en mogelijkheden voor onze beroepsgroep duidelijk geworden. Door de nieuwe contacten die je vanuit de vereniging legt met andere spelers binnen ons werkveld krijg je inzicht waar de arbo-curatieve markt zich naar toe aan het bewegen is en welke rol wij als bedrijfsfysiotherapeuten hierin kunnen verwerven. Een voorwaarde is wel dat we met meer personen uit onze relatief kleine vereniging actief aan de slag gaan om de kansen en mogelijkheden te verzilveren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via www.mijnkngf.nl (directe link naar het evenement) of door een mail te sturen naar het secretariaat: nvbf@kngf.nl.

Wil je gebruik maken van de rondvraag, dan verzoek ik je, teneinde een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken, deze uiterlijk 16 juni 2019 in te dienen bij het secretariaat via nvbf@kngf.nl.

Wij hopen u allen te zien op woensdag 19 juni a.s.

 

Programma en Agenda

­Datum:  19 juni 2019

Locatie:  

KNGF Hoofdkantoor - Reijszaal

Stadsring 159b te Amersfoort

Parkeren in parkeergarage De beestenmarkt           

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur          Inloop met broodje en soein de Reijszaal

13.00 uur          Deskundigheidsmiddag met onder andere:

- Peter Hennekes - Ergonomische stoelen

- WCPT (World Confederation of Physical Therapy) subgroup formatie & samenwerking IFPT-OHE (International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics) & International Labour Organisation Genève

- (Inter)nationale kennisontwikkeling met o.a. WCPT, International Ergonomics Association, Saxion, Maurice Duivenvoorde en pauze met posterpresentaties

16.15 uur          Algemene Ledenvergadering NVBF

17.30 uur          Verwacht einde met een hapje en een drankje

Agenda Algemene Ledenvergadering NVBF

 1. Opening
 2. Conceptverslag ALV najaar 2018 (ter besluitvorming)
 3. Jaarverslag NVBF 2018 (ter besluitvorming)
 4. Jaarrekening 2018 (ter besluitvorming)
  1. Verslag kascontrole commissie                              
  2. Decharge bestuur over het gevoerde financiële beleid 2018
  3. Benoeming kascontrole commissie
 5. Algemene mededelingen en actualiteiten
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting

De vergaderstukken zijn vanaf uiterlijk 5 juni 2019 te downloaden onderaan deze pagina. Om de stukken te kunnen downloaden dien je in te loggen met je inloggegevens van het KNGF.

Bij verhindering is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een lid van de NVBF. Dit kan alleen schriftelijk en de machtiging dient te zijn voorzien, de datum van de ALV, je naam, adres, KNGF-relatienummer en handtekening. Plus naam, KNGF-relatienummer en handtekening van de collega die je machtigt. Er kan aan een lid dat de vergadering bijwoont slechts één stemmachtiging worden verleend. Een stemmachtiging is te vinden bij de downlaods op deze pagina.

Aanmelden.
Graag vóór 17 juni a.s. aanmelden via deze link

Vergaderstukken ALV Voorjaar 2019

Jaarplan en Begroting 2019

Machtigingsformulier (DOCX - 48kB)

Trefwoorden: