Algemene Ledenvergadering

De NVBF organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Uw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom uw stem nooit verloren gaan en stem op uw ALV!

Uitnodiging Najaars ALV NVBF op 22 november

Alle leden van de NVBF zijn van harte welkom op de ALV en ontvangen per post een convocatie met agenda.

De ALV is het hoogste besluitvormend orgaan binnen de verenigingsdemocratie en wij hopen dat je met je inbreng en je stemrecht een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van de NVBF en het beroep arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut. Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs.

Wil je gebruik maken van de rondvraag, stuur dan, teneinde een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken, deze uiterlijk 1 november 2019 naar het secretariaat via info@nvbf.nl.

Programma en aanmelden

­Datum:  
22 november 2019

Locatie:  
KNGF Hoofdkantoor - Reijszaal
Stadsring 159b te Amersfoort
Parkeren in parkeergarage De beestenmarkt           

Het programma 

  • 13.00 uur ontvangst
  • 13.15 uur Pieter Coenen 'Stenen sjouwen is geen fitness' en het meten van energetische belasting
  • 15.15 uur pauze
  • 15.30 uur Algemene ledenvergadering 
  • 17.00 uur Einde met soep en broodjes

Meld je hier aan voor de ALV en de lezing!

Bij verhindering is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een lid van de NVBF. Dit kan alleen schriftelijk en de machtiging dient te zijn voorzien, de datum van de ALV, je naam, adres, KNGF-relatienummer en handtekening. Plus naam, KNGF-relatienummer en handtekening van de collega die je machtigt. Er kan aan een lid dat de vergadering bijwoont slechts één stemmachtiging worden verleend.

Een stemmachtiging kun je hier downloaden.

Dringende oproep voor bestuurskandidaten!

Wil jij bijdragen aan de NVBF én de richting van de arbeids- en de bedrijfsfysiotherapie? Wij zijn op zoek naar jou!  De termijn van Michel Regoor loopt eind 2019 af, dus is er behoefte aan een nieuw bestuurslid. Bovendien dient het bestuur uit minimaal 3 bestuursleden te bestaan en benadrukken wij de urgentie.

Lees hieronder wat deelnemen aan het bestuur de huidige bestuursleden brengt:

Michel Regoor penningmeester (ad interim) en portefeuille PR & Communicatie

Het is heel leuk om bij te dragen aan de strategie van de NVBF, vooral omdat wij als vereniging een unieke positie binnen de fysiotherapie hebben. Als bestuurslid zit je dicht bij het vuur, dat brengt kennis en invloed met zich mee.

Yvonne de Leeuw- van Zaanen, voorzitter en portefeuille Wetenschap & scholing

Als bestuurslid van de NVBF krijg je nog beter zicht op de krachtenvelden rondom de arbo-curatieve samenwerking en krijg je de gelegenheid om belangrijke partijen aan onze beroepsgroep te binden. Denk bijvoorbeeld aan NVAB, SZW, TNO, IZZ, Bakkersbranche, (specialisten)fysiotherapie en internationale samenwerking (IFPTOHE). Deelnemen aan het bestuur brengt mij veel inspiratie en energie doordat ik mijn kwaliteiten en interesses in kan zetten voor een gemeenschappelijk doel samen met een leuke en gemotiveerde groep collega’s. Dat mijn deelname aan het bestuur NVBF uiteindelijk tot vice-voorzitterschap van de IFPTOHE heeft geleid is wel een hele bijzondere kers op de taart!

Maurice Arets, secretaris

Door mijn rol als bestuurder binnen de NVBF zijn mijn toekomstige kansen en mogelijkheden voor onze beroepsgroep duidelijk geworden. Door de nieuwe contacten die je vanuit de vereniging legt met andere spelers binnen ons werkveld krijg je inzicht waar de arbo-curatieve markt zich naar toe aan het bewegen is en welke rol wij als bedrijfsfysiotherapeuten hierin kunnen verwerven. Een voorwaarde is wel dat we met meer personen uit onze relatief kleine vereniging actief aan de slag gaan om de kansen en mogelijkheden te verzilveren.

Wil je gebruik maken van de rondvraag, stuur dan, teneinde een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken, deze uiterlijk 1 november 2019 naar het secretariaat via info@nvbf.nl.

Vergaderstukken ALV Najaar 2019

Hieronder vind je de vergaderstukken. Per abuis is er een verkeerde nummering op de toelichting van de statutenwijziging gekomen. Hieronder staat hij op de juiste manier vermeldt. 
Om de stukken te kunnen downloaden dien je in te loggen met je inloggegevens van het KNGF.

N.a.v. onze herhaalde oproep heeft zich na het versturen van de uitnodiging van de ALV Asse Bruinenberg zich gemeldt bij het bestuur. Hij wilt graag bestuurslid worden van de NVBF en zich inzetten voor de vereniging. Op de ALV zijn we voornemens hem te benoemen tot algemeen bestuurslid en dragen we hem voor. Hieronder stelt hij zich voor:

Trefwoorden: