28 januari 2020

Kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Vergroting kennis en optimaliseren kwaliteit van zorg.

Kennisagenda

Om de kennis van bedrijfs- en verzekeringsartsen te vergroten en de kwaliteit van zorg te optimaliseren wordt door beide beroepsgroepen (NVAB en NVBF) een kennisagenda opgesteld waarvoor input gevraagd is van belanghebbende partijen. Eén van die partijen is NVBF@KNGF. Eind september heeft de NVBF 4 kennisvragen ingediend die relevant zijn voor de werkzaamheden van bedrijfs- en verzekeringsartsen. Gekozen is voor kennisvragen met betrekking tot (kosten)effectiviteit van de methodiek bedrijfsfysiotherapie om werkenden met klachten aan het bewegingsapparaat duurzaam inzetbaar te houden en individuele risicofactoren vanuit het werk te verminderen.

De geïnventariseerde kennisvragen worden geprioriteerd tijdens een bijeenkomst met bedrijfs- en verzekeringsartsen en belanghebbende partijen. De belangrijkste kennisvragen worden opgenomen in de kennisagenda.