15 maart 2021

TOP webinar van Human Factors NL en NVBF

De TOP-strategie vanuit de praktijk. Wat is de rol van de Human Factors specialist en de Bedrijfsfysiotherapeut in het aanpakken van fysieke overbelasting bij de bron?

Op 9 maart hebben vier sprekers vanuit de praktijk hun ervaring met de TOP-strategie toegelicht aan de hand van een casus. Vier verschillende invalshoeken deskundig en met passie met elkaar verbonden door dagvoorzitter Erik Saathof. Ruim 80 deelnemers hebben dit inspirerende webinar online bijgewoond.

Namens beide organiserende verenigingen (Human Factors NL en de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten) dank aan Henri Géron (programmaleider Preventie Beroepsziekten bij SZW), Roy Versteegen (Human Factors specialist bij het OLVG), Niels Veldhuijzen (Bedrijfsfysiotherapeut bij KLM Catering Services) en Margo Caspers (specialist duurzame inzetbaarheid/ergonomie bij Volandis). En natuurlijk de dagvoorzitter Erik Saathof.