human-factors.jpg
30 september 2021

Jouw verhaal op het “Let’s get physical” Human Factors Congres

Zoals inmiddels gebruikelijk heeft de NVBF ook dit jaar een sessie op het Human Factor Congres op 2 november 2021.

Met het congresthema ‘Let’s get physical!’ zijn we als NVBF de aangewezen partij om in onze sessie aandacht te besteden aan de effectiviteit van het doen van lichamelijke oefeningen in relatie tot de arbeidsbelasting. In onze sessie zal eerst worden stil gestaan bij het Evidence Based Practice handelen bij het toepassen van oefeningen (zie figuur), aan de hand waarvan de specifieke deskundigheid van de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut wordt toegelicht.

Vervolgens willen we graag dat casussen vanuit de praktijk door NVBF-leden gepresenteerd worden: een situatie waarbij aanpak bij de bron ondersteund werd door het toepassen van een oefenprogramma, op teamniveau of op individueel niveau. Dit is jouw kans om een casus te presenteren en jouw expertise als arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut voor het voetlicht te brengen.

 

Wat moet je doen?

Lever voor 9 oktober een korte omschrijving in van de casus die jij wilt presenteren op het congres. Vermeld minimaal wat de uitgangssituatie en vraag was, de probleemanalyse, de aanpak vanuit de TOP strategie ofwel technische, organisatorische en persoonsgebonden oplossingsrichtingen en waarom in jouw casus het doen van oefeningen wel of juist niet effectief was (oefeningen zijn hierbij breed gedefinieerd: vaardigheid, kracht, mobiliteit, etc). Neem gerust contact op als je meer informatie wilt. [email protected]

Uit de inzendingen maakt het bestuur een keuze welke casus het beste aan het geschetste profiel voldoet.

Natuurlijk hopen we jullie te zien op het Human Factor Congres met dit jaar een wel heel passend thema, kijk hier voor het programma en schrijf je in. Het eerste congres sinds lange tijd waar we weer samen kunnen komen!