05 december 2022

Uitnodiging deelname Value@Work werkgroep

Het Value@Work onderzoeksteam is op zoek naar deelnemers om plaats te nemen in de werkgroep naar ‘het identificeren van de belangrijkste uitkomsten voor de cliënt binnen Arbeidsgerichte zorg’.

Hierbij gaan we uit van een casus cliënten met hart- en vaataandoeningen. Deelnemers aan de werkgroep zijn zowel cliënten als professionals betrokken binnen arbeidsgerichte zorg. Wij nodigen u van harte uit voor deelname aan deze werkgroep!  

Waarom dit onderzoek?
Beter aansluiten op de behoeften van de cliënt binnen arbeidsgerichte zorg kan de ‘waarde’ voor de cliënt verhogen. Waarde wordt hierin gedefinieerd als ‘de beste cliënt-gerichte uitkomsten ten opzichte van de kosten’. Om deze waardecreatie meetbaar te maken is er steeds meer aandacht voor het identificeren van de belangrijkste uitkomsten voor cliënten binnen specifieke patiëntengroepen. Om ook binnen Arbeidsgerichte zorg beter aan te kunnen sluiten op de belangrijkste uitkomsten van de cliënt is het van belang om te onderzoeken welke uitkomsten de cliënten binnen arbeidsgerichte zorg het belangrijkste vinden.

Hierom is het doel van dit onderzoek om, met behulp van een werkgroep met vertegenwoordiging uit alle relevante professionalgroepen betrokken in arbeidsgerichte zorg, een minimale set van uitkomsten te definiëren welke het belangrijkste zijn voor de cliënt binnen arbeidsgerichte zorg. Hierbij gaan we uit van een casus van een cliënt met hart- en vaataandoening. 

Wie kan er deelnemen?
Wij nodigen u uit om plaats te nemen in de werkgroep wanneer u: professional bent in één van de volgende beroepsgroepen: verzekeringsarts (bij UWV of private sector), bedrijfsarts, arbeidsdeskundige (bij UWV of re-integratiebureau), fysiotherapeut, verpleegkundig specialist binnen de cardiologie, re-integratiecoach, huisarts, psycholoog of cardioloog.

Hiernaast worden ook patiënten geworven voor deelname aan de werkgroep.

Wat houdt deelname in?
De werkgroep zal samenkomen in vier bijeenkomsten, waarvan één real-life en drie online. De werkgroepen vinden van februari tot mei 2023 afwisselend iedere dinsdag of donderdag plaats. De exacte data, tijdstippen en locatie van deze bijeenkomsten vindt u in het schema hieronder. Het is de bedoeling dat u alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent. Mocht dit voor u niet lukken overleggen we dit graag met u. Voor deelname ontvang u een vacatie- en reiskostenvergoeding, met een maximum van 250 euro voor gehele deelname.

1             Donderdag 16 februari ‘23           15.00-17.00        Utrecht (Amsterdam nog back-up)

2             Dinsdag 21 maart ‘23                     19.00-20.30        Online

3             Donderdag 20 april ‘23                  19.00-20.30        Online

4             Dinsdag 16 mei ‘23                          19.00-20.30        Online