nvbf-logo-knip.jpg
17 februari 2022

Oproep deelname aan focusgroep

Zoals jullie weten staan 2022 en 2023 in het teken van het vernieuwen van de 'beroepsprofielen van de arbeidsfysiotherapeut en bedrijfsfysiotherapeut'.

Uitgangspunt daarbij is dat er één profiel komt voor de 'Fysiotherapeut Arbeid en Gezondheid' (de definitieve titel is nog niet duidelijk). Dit ontwikkelproces vindt plaats in een project waarin alle profielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI's) worden herschreven en waarvoor een stuurgroep is ingericht door het KNGF.

De eerste aanzet is gedaan door het formeren van een schrijfgroep die namens de NVBF het profiel daadwerkelijk gaat schrijven. De schrijfgroep is samengesteld uit een aantal leden en extern betrokkenen die een stevige basis hebben in het werkveld waarin wij actief zijn. Aansluitend zijn taakanalyse lijsten uitgezet bij de leden om input op te halen met betrekking tot de taken die passen bij onze werkzaamheden. De schrijfgroep zal deze taakanalyse gaan verwerken in het te ontwikkelen profiel. De komende maanden zullen er verschillende feedbackrondes plaatsvinden door o.a. focusgroepen en klankbordgroepen alvorens het nieuwe profiel begin 2023 in de ALV door de leden zal worden bekrachtigd.

De eerste vervolgstap is het formeren van een focusgroep die feedback en input gaat leveren op de resultaten van de taakanalyselijsten en het eerste deel van het beroepsprofiel, zoals opgesteld door de schrijfgroep. De focusgroep zal gaan bestaan uit leden, studenten en opleiders. De tijdsinvestering voor een lid van de focusgroep zal bestaan uit enkele uren lees- en schrijfwerk thuis en een online bijeenkomst begin april.

Namens het bestuur doe ik de oproep aan jullie om je aan te melden voor de focusgroep.
Aanmelden kan vóór 15 maart via [email protected].

Asse Bruinenberg
Penningmeester NVBF