nvbf-logo-knip.jpg
16 juni 2023

Met spoed nieuwe bestuursleden gevraagd

Kom jij de NVBF versterken? Laat het ons weten!

Onze beroepsgroep timmert flink aan de weg. Er is in de markt veel vraag naar expertise bij fysieke belasting en arbeid en steeds meer partijen maken gebruik van onze specifieke kennis. De komende tijd zal ook het nieuwe beroepscompetentieprofiel gereed zijn. Hiermee kunnen wij als beroepsgroep ons hopelijk nog beter positioneren binnen het arbo-curatieve domein. 

Veel positief nieuws dus. Echter heeft dit alles ook een keerzijde. Er ligt de komende tijd heel veel werk in het verschiet om ons verder op de kaart te zetten. Het huidige bestuur kan al dit werk niet aan in de huidige samenstelling. Daarbij komt dat de maximale termijn van onze huidige voorzitter, Yvonne van Zaanen begin 2024 afloopt en ze is dan niet meer herkiesbaar. De huidige secretaris, Maurice Arets heeft aangegeven zijn taken als secretaris neer te leggen als gevolg van de hoeveelheid werk die zijn eigen onderneming op dit moment van hem vraagt. Wel is Maurice bereidt om als algemeen bestuurslid zijn laatste termijn actief te blijven voor de vereniging.

Zonder voldoende bezetting van het bestuur komt het voortbestaan van de vereniging dus in gevaar. Daarom dus de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden op korte termijn. Het bestuur moet om alle taken te kunnen vervullen die er liggen, uit 5 personen bestaan. Ben jij bereidt om de taak als secretaris of als bestuurslid te gaan vervullen, meld je dan via [email protected] of [email protected]

Onze penningmeester Asse Bruinenberg heeft in een videoboodschap de urgentie nogmaals benadrukt.