learn.jpg
19 juni 2024

Interesse peiling onder leden NVBF; Enquête opleidingsbehoefte

In verband met de beperkte na- en bijscholing voor bedrijfsfysiotherapeuten heeft het bestuur de ambitie geformuleerd om voor onze leden ten minste twee keer per jaar geaccrediteerde deskundigheidsmiddagen te organiseren.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVBF beschikbaar.