19 mei 2022

NVBF Congres Arbeidsrevalidatie

De NVBF viert haar 30-jarig jubileum en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan!

Waar en wanneer?
Op donderdag 19 mei 2022 organiseren wij het congres 'Arbeidsrevalidatie in Nederland. 
Locatie: Thialf IJsstadion in Heerenveen.

Organisator(en):
Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten
Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten

Inhoud

Werk voorziet in autonomie, een sociaal netwerk en inkomen. De gevolgen van langdurige uitval zijn vaak groot. Veel mensen komen bijvoorbeeld in een isolement terecht. Door zo vroeg mogelijk, gericht, in te grijpen wordt voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk te overbruggen valt. Het doel van de Arbeidsrevalidatie is snelle en duurzame terugkeer naar werk. Door middel van een persoonlijke en doelgerichte aanpak werken multidisciplinaire teams gericht aan het opheffen of beheersbaar maken van geconstateerde beperkingen. Zo wordt deelname aan het arbeidsproces niet langer gehinderd.

Tijdens dit congres leren de sprekers u over de achtergronden, de laatste wetenschappelijke inzichten en krijgt u een beeld van de toekomst van de Arbeidsrevalidatie. Door theorie en praktijk in één congres te combineren kunt u de opgedane kennis de volgende dag direct in de praktijk toepassen en de patiënt / cliënt zelf actief ‘aan het werk zetten’.

Programma

12:30 – 13:00 uur

Inloop

 

13:00 – 13:15 uur

Opening

 

13:15 – 14:00 uur

Paul Kuijer en Daniël Strijbos

Vele handen maken licht werk het BAAS multidisciplinaire zorgpad voor werkenden met een knieprothese

14:00 – 14:45 uur

Pauline de Boer

Een gerichte 'work'out voor iedere fysiotherapeut

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie, trainingsprincipes, methodes en casuïstiek

14:45 – 15:15 uur

Netwerkpauze

 

15:15 – 16:00 uur

Michiel Reneman

Toekomstvisie Arbeidsrevalidatie

The Good, the bad and the Ugly

16:00 – 16:45 uur

Panel discussie

 

 

Discussie aan de hand van stellingen

Onder leiding van Erik Saathof met de sprekers van het congres , NVBF voorzitter Yvonne de Leeuw en NVRF voorzitter Erik Prinsen

16:45 – 17:00 uur

Afsluiting

 

17:00  - 18:00 uur

Netwerkborrel

 

 

Het congres is geaccrediteerd voor het SRBF Register voor Bedrijfsfysiotherapeuten met 4 punten.
Accreditatie voor het KRF NL algemeen & KRF NL aantekeningenregister Arbeidsfysiotherapeut en is in aanvraag.

Kosten:

- NVBF lid *           € 0,-
- NVRF lid  **       € 50,-
- Standaard prijs € 75,-

* (i.v.m. 30-jarige jubileum draagt de NVBF de kosten voor haar leden)

** NVRF leden melden zich aan door een e-mail te sturen naar bijeenkomstenenscholing@kngf.nl 
     o.v.v. NVBF-NVRF congres 19 mei 2022, naam en relatienummer KNGF.