agrarisch-medewerker.jpg
29 juni 2023

Invloed als lid

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

De laatste Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 7 juni 2023, voorafgegaan door de deskundigheidsmiddag. 
Roeland Motmans gaf een workshop over de Multi-KIM. Voor meer informatie: KIM methode - Ergonomie site.

Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2022 behandeld en is het nieuwe Beroepsprofiel Bedrijfsfysiotherapeut besproken.

Extra Ledenvergadering Beroepsprofiel Bedrijfsfysiotherapeut op 4 juli 2023

Tijdens deze extra ledenvergadering is het beroepsprofiel Bedrijfsfysiotherapeut goedgekeurd.
Het beroepsprofiel zal nu worden voorgelegd aan de ALV van het KNGF in oktober 2023. Daarna behoort het tot de professionele standaard van onze beroepsgroep en kunnen we starten met de implementatie ervan.  
Het BP kun je bovenaan deze website downloaden.

De volgende ALV zal zijn op 15 november 2023. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Meer informatie volgt.