agrarisch-medewerker.jpg
21 juni 2024

Invloed als lid

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Het bestuur van de NVBF nodigt je hierbij uit voor de fysieke Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2024 (van 13:00-1700 uur). Op deze ALV leggen we verantwoording af over het jaar 2023. Daarnaast nemen we afscheid van onze voorzitter Yvonne de Leeuw-Van Zaanen. 

Dat betekent dat we druk op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor een voorzittersfunctie. Heb je interesse?
Stuur een mail naar [email protected], dan nemen we contact met je op. 
 

Programma
13:00 uur            Inloop
13:15-13:30 uur Start
13:30-14:30 uur Verbeteraanpak fysieke belasting
Vraagstukken rondom Arbo en Inzetbaarheid vragen steeds meer om multi-professionele samenwerking en een aanpak vanuit een breder perspectief.
Gastspreker: Andre Bieleman mede auteur van het nieuwe Handboek Arbeid & Gezondheid (4de druk, 2024)
Werkvorm: Het doel is om op een interactieve wijze de nieuwste inzichten en kansen die deze inzichten in de praktijk bieden, verwerven.

Speciale actie voor NVBF-leden
Aansluitend op dit onderwerp kan iedereen die fysiek aanwezig is op 21 juni en het handboek aanschaft of al aangekocht heeft een tegemoetkoming van de NVBF kan ontvangen van 20% van de aankoopprijs.

14:30-14:45 uur pauze
14:45-16:00 uur Smart Lumbar Orthosis – Een nieuw hulpmiddel om verpleegkundigen te ondersteunen bij fysiek zwaar werk.
Gastspreker: Jr. Daan Legters, Junior onderzoeker, afdeling Biomechanische technologie, Universiteit Twente
Werkvorm: Het doel is over de volgende zaken te reflecteren:
- Relevantie van lage rugpijn in de verpleging en andere beroepen
- Huidige (preventieve) interventies en hun succes en beperkingen
- de Smart Lumbar Orthosis technologie (wat is uw mening hierover en waar moet rekening mee worden gehouden bij toekomstige ontwikkelingen)
- Mogelijkheden van toekomstige samenwerking met de NVBF.

16:00-17:00 uur Algemene Ledenvergadering
17:00 uur            Afscheid Yvonne en Maurice

Locatie
KNGF hoofdkantoor
Stadsring 159B
3817 BA Amersfoort

Extra informatie
Smart Lumbar Orthosis - Een nieuw hulpmiddel om verpleegkundigen te ondersteunen bij fysiek zwaar werk. Verpleegkundigen lopen een verhoogd risico op lage rugpijn, wat leidt tot ziekteverzuim, presenteïsme en een verminderde kwaliteit van leven. Zelfs met de huidige interventies, zoals training in het manueel hanteren van lasten en verschillende transferhulpmiddelen voor patiënten, blijft er een meetbaar risico op lage rugpijn bestaan. Transferhulpmiddelen zijn niet altijd beschikbaar, worden niet consequent gebruikt en bieden geen oplossing voor risicovolle niet-tillende taken zoals bedden opmaken, opruimen en schoonmaken.

Verbeteraanpak fysieke belasting
Vraagstukken rondom Arbo en inzetbaarheid vragen steeds meer om multiprofessionele samenwerking en een aanpak vanuit een breed perspectief. Het gaat zowel om technische en beleidsmatige maatregelen als om cultuur- en gedragsbeïnvloeding. Hoe geef je als arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut invulling aan je werk, hoe laat je zien zowel specialist als samenwerkingspartner te zijn? Welke actuele ontwikkelingen zijn er, variërend van nieuwe digitale tools tot andere benaderingen van gedragsverandering?
Marcel Balm en André Bieleman zijn redacteur/auteur van het nieuwe Handboek arbeid & gezondheid (4e druk, 2024). Ze zullen je deze middag op interactieve wijze meenemen langs de nieuwste inzichten en de kansen die deze inzichten bieden in de praktijk.

Speciale Actie voor NVBF-leden!
Aansluitend op dit onderwerp van de deskundigheidsnamiddag kan iedereen die fysiek  aanwezig  is op 21 juni en het handboek Arbeid & Gezondheid aanschaft of al aangekocht heeft een tegemoetkoming van de NVBF ontvangen van 20 % van de aankoopprijs.

 

Direct aanmelden

Deze informatie is alleen voor leden van de NVBF beschikbaar.