Zoekresultaten

25 november 2020

Intercollegiaal Overleg BedrijfsFysiotherapie (IOBF)

Een IOBF bespreekt onderwerpen op het vakgebied van de bedrijfs- en/of arbeidsfysiotherapie en heeft een groepsgrootte van drie tot twaalf deelnemers. De deelnemers komen minimaal vier keer per jaar bijeen. Er zijn IOBF's in diverse regio's van het land actief.

Lees verder

25 november 2020

Overzicht onderzoeksgroepen "Arbeid"

De NVBF heeft samen met Yvonne Heerkens en Nathan Hutting van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen een zo compleet mogelijk overzicht gemaakt van de onderzoeksgroepen - universiteiten, hogescholen en andere organisaties- die zich bezig houden met het onderwerp arbeid en gezondheid.

Lees verder

25 november 2020

Individuele accreditatie-aanvragen SRBF-register

Bedrijfsfysiotherapeuten kunnen voor het behalen van accreditatiepunten voor gevolgde scholingen individueel accreditatie aanvragen via de accreditatiecommissie van de NVBF.

Lees verder

18 november 2020

Brochure samenwerken aan gezond werk

In 2011 is de informatiebrochure van de NVBF gepresenteerd. Deze brochure geeft een helder beeld van de competenties en werkzaamheden van zowel de arbeidsfysiotherapeut als de bedrijfsfysiotherapeut. De brochure is uitermate geschikt om onze beroepsgroep te profileren bij onze belangrijkste stakeholders. Ook jij kunt jezelf hiermee laten zien!

Lees verder

18 november 2020

Factsheet Samenwerking Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

In 2020 is de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs– en Arbeids- fysiotherapeuten (NVBF) en het Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFFB) bekrachtigd.

Lees verder

18 november 2020

Aantekeningen register arbeidsfysiotherapeut

Alle bij de NVBF aangesloten leden zijn óf geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL aantekeningen register Arbeidsfysiotherapeut óf in Stichting Register Bedrijfsfysiotherapeut. Hieronder kun je meer informatie lezen over de registratiemogelijkheid in het aantekeningenregister Arbeidsfysiotherapeut.

Lees verder

18 november 2020

Stichting Register Bedrijfsfysiotherapeut (SRBF)

Registratie en toetsing van eisen wordt uitgevoerd door de Stichting Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten (SRBF). Onderstaand kun je het aanvraagformulier voor (her-)registratie downloaden, alsook het Reglement Registratie Bedrijfsfysiotherapeuten van de SRBF.

Lees verder

18 november 2020

Invloed als lid

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVBF staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut.

Lees verder

18 november 2020

Bestuur

Het bestuur van de NVBF bestaat uit drie bevlogen professionals. Ieder bestuurslid is eindverantwoordelijk voor een van de portefeuilles. Hieronder vind je een overzicht van de bestuursleden en hun portefeuilles.

Lees verder

18 november 2020

Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten

De NVBF is dé erkende vereniging voor alle gespecialiseerde fysiotherapeuten die werkzaam zijn in en interesse hebben voor het domein van arbeids- en bedrijfsfysiotherapie. De vereniging is in 1991 opgericht en sinds 2006 één van de beroepsinhoudelijke verengingen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Lees verder