nvbf-logo-knip.jpg
01 mei 2024

Voorzitter NVBF gezocht per 21 juni 2024

Onze nieuwe bestuursleden Nandi van den Boorn en Trui Hanssens zijn voortvarend van start gegaan. Heel fijn dat we nu een vierkoppig bestuur hebben, dit geeft de mogelijkheid om de taken beter te verdelen.

Onze nieuwe bestuursleden Nandi van den Boorn en Trui Hanssens zijn voortvarend van start gegaan. Heel fijn dat we nu een vierkoppig bestuur hebben, dit geeft de mogelijkheid om de taken beter te verdelen.

Onze beroepsgroep timmert flink aan de weg. Er is in de markt veel vraag naar expertise bij fysieke belasting en arbeid en steeds meer partijen maken gebruik van onze specifieke kennis. Nu het Beroepsprofiel is goedgekeurd gaat de NVBF zich als beroepsgroep beter positioneren binnen het arbo-curatieve domein. Ook de collega fysiotherapeuten moeten goed op de hoogte gebracht worden wat we als beroepsgroep voor expertise hebben. 

Veel positief nieuws dus. Echter heeft dit alles ook een keerzijde. Er ligt de komende tijd heel veel werk in het verschiet om ons verder op de kaart te zetten. Het huidige bestuur kan al dit werk niet aan in de huidige samenstelling. Daarbij komt dat de maximale termijn van onze huidige voorzitter, Yvonne van Zaanen in juni 2024 afloopt en ze is dan niet meer herkiesbaar. Zonder voldoende bezetting van het bestuur komt het voortbestaan van de vereniging dus in gevaar. Daarom dus de dringende oproep voor een nieuwe voorzitter op korte termijn. Yvonne wil graag zorgdragen voor een warme overdracht. Ben jij de kandidaat voorzitter die we zoeken? Reageer via [email protected] voor meer informatie. 


Onze penningmeester Asse Bruinenberg heeft in een videoboodschap de urgentie nogmaals benadrukt.