medewerker-logistiek-2.jpg
17 november 2020

Je bent werkgever

Als werkgever is je personeel de belangrijkste resource om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het is dan ook van groot belang om de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers voldoende aandacht te geven. De arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut kan jou daarbij ondersteunen.

De arbeidsfysiotherapeut levert daartoe een bijdrage waar preventie, curatie en reintegratiemethoden gecombineerd worden. Dit door analyse, advies, voorlichting, training, begeleiding en behandeling met betrekking tot werkplek, hulpmiddelen, omgeving, houding, beweging en gedrag, zowel individueel als in groepsverband, op de werkplek dan wel in de eigen praktijk.

De bedrijfsfysiotherapeut zet zijn specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren door de risico’s voor ziekteverzuim te identificeren, werkgever en werknemer te adviseren en interventies uit te voeren. De bedrijfsfysiotherapeut is daarbij gefocust op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. De organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden worden beoordeeld, en werkfuncties en werkplekken geanalyseerd. Het geformuleerde advies leidt tot een optimalisering van het werkproces, een aanpassing van de inrichting en een structurele verbetering van de werkomgeving.