18 november 2020

Aantekeningen register arbeidsfysiotherapeut

Alle bij de NVBF aangesloten leden zijn óf geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL aantekeningen register Arbeidsfysiotherapeut óf in Stichting Register Bedrijfsfysiotherapeut. Hieronder kun je meer informatie lezen over de registratiemogelijkheid in het aantekeningenregister Arbeidsfysiotherapeut.

Over KRF NL

KRF NL staat voor zichtbaarheid, ontwikkelen en het borgen van kwaliteit.

Meer zichtbaarheid: het portfolio

24/7 online zichtbaar en vindbaar voor patiënten, collega’s en andere zorgprofessionals:

  • Openbaar individueel portfolio op www.defysiotherapeut.com
  • Verbijzonderingen en lidmaatschappen zijn zichtbaar
  • Zelfregie en onderscheidend vermogen: de fysiotherapeut bepaalt zelf welke informatie zichtbaar is

Voortdurend verbeteren en ontwikkelen: intervisie

Intervisie binnen KRF NL is vrijwillig. Kenmerkend is verder:

  • Vanaf inschrijving twee extra punten voor de eerstgevolgde module KNGF-intervisie
  • Professionals leren het meest van professionals
  • Aangetoond positief effect op de kwaliteit van handelen van de fysiotherapeut
  • Waar gewenst word je ondersteund door data uit de LDF of het EPD
  • Stimuleert het gebruik van richtlijnen en casuïstiek tijdens bijeenkomsten
  • E-learning: online leren waar en wanneer het jou uitkomt

Betere borging van kwaliteit

KRF NL registreert activiteiten van fysiotherapeuten en neemt afscheid van collega’s die niet aan de herregistratie-eisen voldoen. Fysiotherapeuten kunnen zich ontwikkelen op een manier die aansluit bij het werkveld (stimuleren intervisie, e-learning en zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde (scholings)activiteiten).

Vanaf 1 januari 2020 is KRF NL hét nieuwe kwaliteitsregister voor alle fysiotherapeuten. Zo werken fysiotherapeuten samen aan de ontwikkeling van hun vak. Bekijk ook het Beleidsdocument KRF NL.