agrarisch-medewerker.jpg
18 november 2020

Invloed als lid

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVBF staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal economische positie van de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut.

Invloed op de toekomst van de arbeids-en bedrijfsfysiotherapeut

Uiteraard kan niet iedereen even actief zijn voor de vereniging. Het ontbreekt leden soms aan tijd en mogelijkheden om zeer betrokken te zijn. Toch is ons gezamenlijke werk ... ...

Deze informatie is alleen voor leden van de NVBF beschikbaar.