lasser-gespiegeld-2.png
08 januari 2021

Je bent medewerker

Als werkende mens kan het zijn dat je klachten ontwikkelt die invloed hebben op de uitvoering van je werk. Wellicht zijn die op je werk ontstaan. In zo’n situatie is het van groot belang dat je wordt begeleid door een fysiotherapeut, die kennis van zaken heeft ten aanzien van de interactie tussen werk en fysieke klachten. De arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut kan je daarbij van dienst zijn.

De arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut kan door gerichte analyse, advies, training en behandeling de balans tussen fysieke belasting en belastbaarheid optimaliseren, zodat jij weer in staat bent je werk klachtenvrij uit te voeren. Naast je fysieke vermogen of beperkingen, besteedt je fysiotherapeut aandacht aan je werkplek en werkomgeving; is het wenselijk en mogelijk hulpmiddelen in te zetten ter ondersteuning van je dagelijks werk?

De begeleiding door jouw arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut vindt dan ook niet alleen plaats in de behandelsetting van de praktijkomgeving, maar juist ook op jouw werkplek. Overleg met jou én je werkgever om jouw inzetbaarheid duurzaam te optimaliseren is een belangrijke pijler van de begeleiding.