Laatste nieuws

Interesse peiling onder leden NVBF; Enquête opleidingsbehoefte
19 juni 2024
Interesse peiling onder leden NVBF; Enquête opleidingsbehoefte

In verband met de beperkte na- en bijscholing voor bedrijfsfysiotherapeuten heeft het bestuur de ambitie geformuleerd om voor onze leden ten minste twee keer per jaar geaccrediteerde deskundigheidsmiddagen te organiseren.

Lees verder
19 juni 2024
ALV & Deskundigheidsmiddag op 21 juni! Jij komt toch ook!

Op vrijdag 21 juni aanstaande organiseren we weer onze voorjaars ALV met een leuke deskundigheidsmiddag. In deze nieuwsbrief geven we vast een tipje van de sluier.

Lees verder
Voorzitter NVBF gezocht per 21 juni 2024
19 juni 2024
Voorzitter NVBF gezocht per 21 juni 2024

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de NVBF.

Lees verder
Physical activity at work What is it? What should we do with it?
19 juni 2024
Physical activity at work What is it? What should we do with it?

Op 5 juni organiseerde de IEA onderstaande webinar welke terug te zien is via youtube .

Lees verder
19 juni 2024
Extra ondersteuning werkgroep Campagne

Voor onze Campagne zijn we op zoek naar extra ondersteuning van de werkgroep. Het gaat om een marketingcampagne om de naamsbekendheid, zichtbaarheid en vindbaarheid van de NVBF-leden te vergroten bij onze stakeholders binnen het vak fysiotherapie en daarbuiten.

Lees verder
19 juni 2024
Nieuwe ledenlijst op werkadres

Er is een nieuwe ledenlijst op het werkadres op de site van de NVBF gezet.

Lees verder
Slimme Lumbaalorthese <Smart Lumbar Orthosis>
17 juni 2024
Slimme Lumbaalorthese

Een nieuw hulpmiddel om verpleegkundigen te ondersteunen bij fysiek zwaar werk

Lees verder
01 mei 2024
ALV KNGF 27 maart jongstleden

Op de ALV van het KNGF is het kwaliteitskader voor een tweede keer in stemming gebracht. De reden om dit na een eerdere afwijzing opnieuw voor te leggen aan de vergadering was dat er nu een gedetailleerder uitvoeringsplan was toegevoegd en ten tweede omdat het bestuur het aannemen van het Kwaliteitskader van wezenlijk belang acht voor de toekomst van de fysiotherapie.

Lees verder
Beroepsprofiel: BOKSA en Module 5
01 mei 2024
Beroepsprofiel: BOKSA en Module 5

Zoals aangekondigd op de ALV van december 2023 staat 2024 in het teken van het vormgeven van de BOKSA (Body of Knowledge, Skills and Attitude) en Module 5 (samenwerking met andere verbijzonderde fysiotherapeuten).

Lees verder
01 mei 2024
Informatie met betrekking tot de overgang van Trello naar Teams

Zoals bekend maakt onze vereniging gebruik van Trello als middel om onze projectgroepen te faciliteren bij de werkzaamheden. Reeds geruime tijd geleden is tijdens een ALV door de aanwezige leden duidelijk gemaakt dat Trello niet als heel gebruiksvriendelijk ervaren wordt. Vanuit het bestuur onderkennen we ook dat er weinig activiteiten plaats vinden via Trello.

Lees verder
    • 1
    • 2