schoonmaakster-wringen-2jpg.jpg
08 januari 2021

Je bent Bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de spin in het web als het gaat om het re-integratie en arbobeleid. Niet alleen individueel maar ook op ondernemingsniveau. Bij de uitvoering van die rol kan een arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut van grote ondersteunende waarde zijn.

De arbeidsfysiotherapeut levert daartoe een bijdrage waar preventie, curatie en re-integratiemethoden gecombineerd worden. Dit door analyse, advies, voorlichting, training, begeleiding en behandeling met betrekking tot werkplek, hulpmiddelen, omgeving, houding, beweging en gedrag, met name  individueel maar ook in groepsverband, op de werkplek dan wel in de eigen praktijk.

De bedrijfsfysiotherapeut zet zijn specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren door de risico’s voor  ziekteverzuim te identificeren, werkgever en werknemer te adviseren en interventies uit te voeren. De bedrijfsfysiotherapeut is daarbij gefocust op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. De organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden, worden beoordeeld en werkfuncties en werkplekken geanalyseerd. Het geformuleerde advies leidt tot een optimalisering van het werkproces, een aanpassing van de inrichting en een structurele verbetering van de werkomgeving.   

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gestructureerde methodiek bedrijfsfysiotherapie en de principes van de participatieve werkaanpassing.