01 mei 2024

ALV KNGF 27 maart jongstleden

Op de ALV van het KNGF is het kwaliteitskader voor een tweede keer in stemming gebracht. De reden om dit na een eerdere afwijzing opnieuw voor te leggen aan de vergadering was dat er nu een gedetailleerder uitvoeringsplan was toegevoegd en ten tweede omdat het bestuur het aannemen van het Kwaliteitskader van wezenlijk belang acht voor de toekomst van de fysiotherapie.

Inmiddels zeggen Zorgverzekeraars toe de uitvoering financieel te ondersteunen. Het kwaliteitskader werd echter voor de tweede keer afgestemd (2122 stemmen voor en 2763 stemmen tegen). Daarnaast werd er een motie van wantrouwen tegen het bestuur KNGF ingediend. De gekozen nieuwe voorzitter van het KNGF, Lodi Hennink, verdaagde daarop de vergadering zodat alle leden in de gelegenheid gesteld kunnen worden om zich hierop voor te bereiden en hun stem uit te brengen. Deze motie wordt behandeld op 7 mei 2024. Hier kan op gestemd worden tussen 23 april en 7 mei. 

Deze ontwikkelingen vragen om gezamenlijke betrokkenheid en een gefundeerde besluitvorming voor onze vereniging en ons vakgebied. De NVBF zet zich in voor transparantie, openheid en de collectieve belangenbehartiging van haar leden. We spreken daarom niet alleen met onze leden, maar overleggen ook met het KNGF-bestuur over de koers en de toekomst van ons vak. Heb je vragen of input voor het bestuur NVBF? Laat het weten via [email protected]