01 mei 2024

Informatie met betrekking tot de overgang van Trello naar Teams

Zoals bekend maakt onze vereniging gebruik van Trello als middel om onze projectgroepen te faciliteren bij de werkzaamheden. Reeds geruime tijd geleden is tijdens een ALV door de aanwezige leden duidelijk gemaakt dat Trello niet als heel gebruiksvriendelijk ervaren wordt. Vanuit het bestuur onderkennen we ook dat er weinig activiteiten plaats vinden via Trello.

De realiteit dwingt ons als bestuur nu de keuze te maken om door te gaan met Trello of van platform te wisselen. De reden daarvan is dat wij als vereniging vanaf 8 april moeten gaan betalen voor Trello vanaf het tiende lid dat gebruik maakt van Trello. Het bestuur heeft besloten om dat niet te gaan doen en heeft de keuze gemaakt om als vereniging gebruik te gaan maken van Teams.  

Bovenstaande keuze heeft tot gevolg dat de accounts zullen worden verwijderd (daar ontvangen jullie mogelijk een mail over van Trello) en dat de informatie die op Trello staat zal worden gearchiveerd.  Beide acties, het “ontmantelen” van Trello en de installatie van Teams, zullen parallel verlopen en enige tijd kosten. We houden jullie op de hoogte.