agrarisch-medewerker.jpg
23 november 2023

Invloed als lid

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV! De eerst volgende ALV staat gepland op 13 december 2023.

Het bestuur van de NVBF nodigt haar leden hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op 13 december 2023. Op deze ALV leggen we het jaarplan, begroting en de contributie 2024 voor.

Voorafgaande aan de ALV hebben we weer een mooie deskundigheidsmiddag georganiseerd over Terugkeer naar werk bij Hart- en Vaatziekten. 

Diverse sprekers belichten dit onderwerp vanuit hun eigen expertise. 


Dr. Sandra Verhagen, bestuurslid Vereniging voor hart-, vaat- en longfysiotherapie, deelnemer schrijfgroep KNGF-richtlijn Hartrevalidatie zal het onderwerp belichten vanuit de fysiotherapeutische bijdrage aan de hartrevalidatie. Zij zal daarbij haar ervaringen delen met de begeleiding bij de terugkeer naar werk. 


Dr. Jaap van Dijk, bedrijfsarts en projectleider van de NVAB richtlijn ischemische hartziekten zal het handelen van de bedrijfsarts bij werkhervatting na een ischemische hartziekte toelichten. Dr. Jaap van Dijk was tevens lid van de werkgroep die de NVVC richtlijn hartrevalidatie heeft gemaakt.


Drs. Marije Hagendijk, is afgestudeerd bewegingswetenschapper en bedrijfskundige met een specialisatie in gezondheidseconomie. Marije is promovenda binnen het Value@work onderzoek bij het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij richt zich op het identificeren van waarde-gedreven uitkomsten voor cliënten binnen de verzekeringsgeneeskunde en zal haar bevindingen vanuit de ‘patient journey’.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVBF beschikbaar.