agrarisch-medewerker.jpg
21 juni 2024

Invloed als lid

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Algemene Ledenvergaderingen in 2024
Op vrijdag 21 juni 2024 organiseren we weer onze voorjaars ALV met een leuke deskundigheidsmiddag (13:00-17:00 uur op het KNGF kantoor). 

Smart Lumbar Orthosis - Een nieuw hulpmiddel om verpleegkundigen te ondersteunen bij fysiek zwaar werk. Verpleegkundigen lopen een verhoogd risico op lage rugpijn, wat leidt tot ziekteverzuim, presenteïsme en een verminderde kwaliteit van leven. Zelfs met de huidige interventies, zoals training in het manueel hanteren van lasten en verschillende transferhulpmiddelen voor patiënten, blijft er een meetbaar risico op lage rugpijn bestaan. Transferhulpmiddelen zijn niet altijd beschikbaar, worden niet consequent gebruikt en bieden geen oplossing voor risicovolle niet-tillende taken zoals bedden opmaken, opruimen en schoonmaken.

Verbeteraanpak fysieke belasting
Vraagstukken rondom Arbo en inzetbaarheid vragen steeds meer om multiprofessionele samenwerking en een aanpak vanuit een breed perspectief. Het gaat zowel om technische en beleidsmatige maatregelen als om cultuur- en gedragsbeïnvloeding. Hoe geef je als arbeids- of bedrijfsfysiotherapeut invulling aan je werk, hoe laat je zien zowel specialist als samenwerkingspartner te zijn? Welke actuele ontwikkelingen zijn er, variërend van nieuwe digitale tools tot andere benaderingen van gedragsverandering?
Marcel Balm en André Bieleman zijn redacteur/auteur van het nieuwe Handboek arbeid & gezondheid (4e druk, 2024). Ze zullen je deze middag op interactieve wijze meenemen langs de nieuwste inzichten en de kansen die deze inzichten bieden in de praktijk.

Speciale Actie voor NVBF-leden!
Aansluitend op dit onderwerp van de deskundigheidsnamiddag kan iedereen die fysiek  aanwezig  is op 21 juni en het handboek Arbeid & Gezondheid aanschaft of al aangekocht heeft een tegemoetkoming van de NVBF ontvangen van 20 % van de aankoopprijs.

Op 6 december 2024 zal de najaars ALV plaatsvinden.