agrarisch-medewerker.jpg
01 december 2022

Invloed als lid

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

De laatste ALV was op woensdagavond 14 december 2022. Voorafgaand aan deze ALV is het deskundigheidsdeel gehouden.
Tijdens de vergadering is Asse Bruinenberg als penningmeester herbenoemd.

Het jaarplan 2023 kun je, na inloggen, bovenaan deze pagina downloaden.