agrarisch-medewerker.jpg
19 november 2020

Invloed als lid

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom jouw stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Volgende ALV 19 november 2021

Het bestuur van de NVBF nodigt je uit voor de Online Algemene Ledenvergadering op vrijdag 19 november 2021. 

De vergaderstukken zullen voor jou als lid voor de vergadering hier te downloaden zijn.

Oproep voor bestuurskandidaten!

Wil jij bijdragen aan de NVBF én de richting van de arbeids- en de bedrijfsfysiotherapie? Wij zijn op zoek naar jou.
Lees wat de huidige bestuursleden beweegt en motiveert:

Yvonne de Leeuw- van Zaanen, voorzitter en portefeuille Wetenschap & scholing

Als bestuurslid van de NVBF krijg je nog beter zicht op de krachtenvelden rondom de arbo-curatieve samenwerking en krijg je de gelegenheid om belangrijke partijen aan onze beroepsgroep te binden. Denk bijvoorbeeld aan NVAB, SZW, TNO, IZZ, Bakkersbranche, (specialisten)fysiotherapie en internationale samenwerking (IFPTOHE). Deelnemen aan het bestuur brengt mij veel inspiratie en energie doordat ik mijn kwaliteiten en interesses in kan zetten voor een gemeenschappelijk doel samen met een leuke en gemotiveerde groep collega’s. Dat mijn deelname aan het bestuur NVBF uiteindelijk tot vice-voorzitterschap van de IFPTOHE heeft geleid is wel een hele bijzondere kers op de taart!

Maurice Arets, secretaris

Door mijn rol als bestuurder binnen de NVBF zijn mijn toekomstige kansen en mogelijkheden voor onze beroepsgroep duidelijk geworden. Door de nieuwe contacten die je vanuit de vereniging legt met andere spelers binnen ons werkveld krijg je inzicht waar de arbo-curatieve markt zich naar toe aan het bewegen is en welke rol wij als bedrijfsfysiotherapeuten hierin kunnen verwerven. Een voorwaarde is wel dat we met meer personen uit onze relatief kleine vereniging actief aan de slag gaan om de kansen en mogelijkheden te verzilveren.

Asse Bruinenberg, penningmeester

Na herhaaldelijke oproepen van het bestuur aan de leden om een bestuursfunctie te gaan bekleden, heb ik eind vorig jaar besloten om die stap te zetten en toe te treden tot het bestuur van de NVBF.
In het bestuur vertegenwoordig ik op dit moment het vakgebied van de arbeidsfysiotherapie. Voor de middellange termijn staan daar enkele interessante thema’s op het programma waaronder de aanstaande update van het competentie profiel van de arbeidsfysiotherapeut. Daarnaast merk ik dat de rol van de factor arbeid binnen de fysiotherapeutische praktijk punt van aandacht is bij o.a. de hogescholen in Nederland.   

Bovengenoemde items zijn voorbeelden van de continue ontwikkelingen binnen ons vak, hierbij is het essentieel is dat er vanuit de vereniging voldoende input komt om invloed te kunnen uitoefenen.  Het zou daarom fijn zijn als we de vacante, vierde, bestuursfunctie zouden kunnen invullen!