beeldschermwerker.jpg
18 november 2020

Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeidsfysiotherapeuten

De NVBF is dé erkende vereniging voor alle gespecialiseerde fysiotherapeuten die werkzaam zijn in en interesse hebben voor het domein van arbeids- en bedrijfsfysiotherapie. De vereniging is in 1991 opgericht en sinds 2006 één van de beroepsinhoudelijke verengingen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Doel van de vereniging

De NVBF staat voor hoogwaardige kwalitatieve arbeids- en bedrijfsfysiotherapeutische zorg, gebaseerd op de principes van evidence based practice.

  • Het bevorderen van de fysiotherapie in de arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg op vakinhoudelijk gebied
  • Het versterken van de samenwerking tussen leden onderling, de vereniging en het KNGF
  • Het behartigen van sociaal-economische belangen van haar leden binnen de door het KNGF gestelde kaders en/of werkafspraken
  • Het nader inhoud geven aan het begrip arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg als specifiek vakgebied binnen de fysiotherapie
  • Het ontplooien van onder­wijsactiviteiten op het specifieke vakgebied
  • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met verwante ­verenigingen en relevante andere organisaties op het gebied van arbeids- en bedrijfsgezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal