16 juli 2021

Golden bay-project

In de FysioPraxis van september geven we extra informatie over het Golden Bay-project.

Een van de workshops waar we als bedrijfsfysiotherapeuten veel aan hebben gehad is de presentatie van onze ergonomie collega Gonny Hoekstra over het Golden Bay project (3, 4). In dit project werd volgens de participatieve aanpak gewerkt, een werkwijze die we als bedrijfsfysiotherapeuten veelvuldig in de praktijk toepassen.

De opdracht:

Hoe kunnen we een werkplek en werkomstandigheden creëren binnen de luchtvrachtdivisie, waar werknemers veilig, gezond en met plezier kunnen werken en zich gerespecteerd voelen tot aan hun pensioen, terwijl ze kwalitatief goede producten afleveren binnen een gestelde termijn.

Aanvankelijk was er sprake van een grote weerstand bij de medewerkers tegen het traject, vanwege de focus op het leeftijdsbeleid. Door de bottom-up aanpak en het serieus nemen van de medewerkers, voelden zij zich meer gewaardeerd om hun jarenlange ervaring en veranderde de weerstand juist in hoge mate van betrokkenheid.

Door de praktische oplossingen die zijn ingezet werd er maatwerk geleverd. In dit geval betrof het oplossingen zoals het werken met opnieuw geverfde en belijnde vloeren, een opgeruimde en schone werkplek, aangepaste werktijden (waaronder voorstel tot het afschaffen van de nachtdienst), andere werktaken/werkplekken en een aangepaste werkwijze.

Medewerkers geven aan dat het herstel na arbeid beter is en zij zich minder opgejaagd voelen. Er is er sprake van minder ziekteverzuim. Medewerkers hebben een complexer takenpakket waardoor er meer gecommuniceerd wordt met elkaar en zij zich meer betrokken voelen bij het werkproces, bovendien voelen zij zich meer gewaardeerd.

Cariene Appelhof, Bedrijfsfysiotherapeute en Ergonoom Appelhof Bedrijfsfysiotherapie, Fysiotherapeute bij Defensie 

Yvonne de Leeuw- van Zaanen, voorzitter NVBF, (vice)-voorzitter (IFPTOHE), VisieK Bedrijfsfysiotherapie, PhD-student Amsterdam UMC, Klinische arbeidsgeneeskunde en beroepsziekten.

 

Volledige referentielijst specialistenkatern Fysiotherapie en ergonomie, nabespreking IEA-congres 2021 (5-7)

  1. NVBF HN. TOP webinar van Human Factors NL en NVBF. https://nvbf.kngf.nl2021. p. https://nvbf.kngf.nl/actueel/2021/03/top-webinar-van-human-factors-nl-en-nvbf.html.
  2. IFPTOHE. Occupational Health and Ergonomics Education  https://ifptohe.wixsite.com/ifptohe2021 [Available from:  https://ifptohe.wixsite.com/ifptohe/education.
  3. Hoekstra GPM. The Golden Bay Project.  Practitioners track; Vancouver 2021 online: Springer; 2021.
  4. Hoekstra GPM. De Gouden Baai van KLM Cargo. Tijdschrift voor Human Factors. 2021(2):4-8.
  5. Mital A. Chapter 5 Pushing A guide to manual materials handling London: Taylor & Francis; 1993. p. 73-5. 
  6. Peereboom KJ. Duwen, trekken en knijpen. In: Peereboom KJ, van Schijndel PAM, editors. Handboek Ergonomie/ Human Factors 2013; Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2012. p. 994. 
  7. Voorbij AI, Steenbekkers LP. The composition of a graph on the decline of total body strength with age based on pushing, pulling, twisting and gripping force. Appl Ergon. 2001; 32(3):287-92.